Türk Dili Nisan 2016
         
   

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CX Sayı: 772 Nisan 2016

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

   
   

İÇİNDEKİLER 

Ali KARAÇALI• Nisan Ağırlaması
Mehmet NARLI • İltica (Şiir)
Mehmet Can DOĞAN • Encam (Şiir)
Mehmet AYCI • Tapır (Şiir)
İsmail KARAKURT • Posta Kutusu (Şiir)
Merve KOÇAK KURT • Bahar, Ey Bahar (Öykü)
Mehmet KAHRAMAN • Her Şey Güzel Olacak (Öykü)
Meral Afacan BAYRAK • Düşlerin İzinden (Öykü)
Durali YILMAZ • Şimşek ve Kelime

ÖZEL BÖLÜM: DOĞUMUNUN 100. YILINDA BEHÇET NECATİGİL 

Semih TOPSAKAL  • Behçet Necatigil
İbrahim DEMİRCİ • Necatigil’in Hâlleri (Şiir)
Arif AY • Şiirimizin Efil Esen Rüzgârı
Mehmet AYDIN • Hangi Necatigil?
Ahmet İNAM • Bahçesinde Necatigil’in Bir Seyran
Yılmaz DAŞCIOĞLU • Behçet Necatigil’in “Nilüfer”i Üzerinden Şiirde Hikâye Nerde
Biter İmge Nerde Başlar

Hasan AKAY • “Çokgen Şiir” Algısı ve “Hassas Terazi”!
Bâki ASİLTÜRK • Necatigil Şiirinde Ağır ve Uçucu Duygular
Osman ÖZBAHÇE • Ailemizin Şairi
İrfan ÇEVİK • Ölünce Bitmeyen Utangaçlık
Mehmet Can DOĞAN • Behçet Necatigil’in Çocukluk Hevesi: Varlığın Nefesi
Dursun Ali TÖKEL • Necatigil’in Divan Şiiri: Babaocağı
Mehmet NARLI • Necatigil’in Şehri
Mehmet AYCI • Şair Aile Fotoğrafında
Ülkü AYVAZ • Behçet Necatigil ve Radyo Oyunları
Ahmet Cüneyt ISSI • Topluma Arada’n Bakmak Behçet Necatigil’in Şiirinde Toplum
Aslıhan TÜYLÜOĞLU • Behçet Necatigil’de Doğanın Dönüşümü
İsmail KARAKURT • Günlerin Köpüğü 1001 Behçet Necatigil Günlükleri
Cafer ÖZGÜL • Evler
Nevzat GÖZAYDIN • Behçet Necatigil’in Çeviri Dili
Ertan ÖRGEN • Şiir Üzerine Dizelerinde Necatigil
Ali SALİ • Solgun Bir Gül Olur Mu Dokununca?

SÖYLEŞİ

Erdem DÖNMEZ • Handan ACAR YILDIZ ile Öyküleri Üzerine

KİTAPLIK

Sevde GÜREL • Modern Türk Hikâyesi
Orhan TEPEBAŞ • Yâr Sesine Aşina Bir Kitap Göç Defteri

GÜNDEM

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Ahmet Oktay Börtecene-Prof. Dr. Fatma Bedia Akarsu