Temmuz 2015
 Temmuz 2015

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CIX Sayı: 763 Temmuz 2015

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

 Temmuz 2015
 

 

İÇİNDEKİLER

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • Temmuz Sancısı
Veysel ÇOLAK • Sevinci Solgun (Şiir)
Mehmet NARLI • ÖinZcinÜmeR (Şiir)
Ahmet İNAM • Cankurtaran Şoförü (Şiir)
Mehmet AYCI • Yağmurlu Perçem (Şiir)
İrfan ÇEVİK • Maalesef (Şiir) 
Şakir KURTULMUŞ • Aynalarda (Şiir)
Gökhan AKÇİÇEK • Geride Kalan (Şiir)
Handan Acar YILDIZ • Jeton (Öykü)
İsmail ISPARTA • Oyunlar (Öykü)
Ömer AKSAY • Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
İsmail KARAKURT • Günlerin Köpüğü 1001
Taner ÖZMEN • Kemal Özer’in Çıkışı
Dinçer EŞİTGİN • Yolcunun On Bir Adımlık Heybesine Azık Olsun İçin İliştirilen (Şiir)
Mustafa ÖZÇELİK • Derin (Şiir)
İsmail AYKANAT • Dağları Yoran Devrim Gibi (Şiir)
Muhammed YAKUPİ • Kısa Süreli Uzun Bekleyişler (Şiir)
İbrahim YOLALAN • Suskunluk Boyası (Şiir)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • Sevmek Zamanı Eylüldür (Öykü)
Âdem TEKDEN • Bay Duayen (Öykü)
Dursun Ali TÖKEL • Fuzûlî Soruyor: “Mal Deyince Ne Anlıyorsunuz?”
Osman Fikri SERTKAYA • Adana Kelimesinin Etimolojisi Üzerine
Hamza ZÜLFİKAR • Tayın
Mustafa Ruhi ŞİRİN • Kemalettin Tuğcu İçin Vefa Ödevi Günlük -II-
Kemal KAHRAMAN • Kazan’da Üç Mevsim Gezi Notları -II-

SÖYLEŞİ
Mehmet ÖZTUNÇ • Murat YALÇIN ile Kitapları Üzerine
Ercan KÖKSAL • Ahmed Güner Sayar ile Abbas Sayar Üzerine

ÖZEL BÖLÜM: ÖLÜMÜNÜN 50. YILINDA REFİK HALİD KARAY
Berna Uslu KAYA • Refik Halid Karay: Memleketinden Kendine Kendinden Ruhuna Bir Gurbet Hikâyesi
Mehmet NARLI • Deli: Cumhuriyet Modernleşmesinin Övgüsü mü Yergisi mi?
Ali SALİ • “Medeniyet Şifresinin Miftahı” ya da “Dil Dilencisi Olmak”
Fatma SÖNMEZ • Bugünün Saraylısı’dan Alıntı Şiirler
Müge GÖNCÜ • Refik Halid Karay’ın İronist Tavrı
Zeynep ZENGİN • Refik Halid Karay’ın Hikâyeciliği
Nevzat GÖZAYDIN • Refik Halid Karay’ın Eserlerinde Tasvir

KİTAPLIK
Okan KOÇ • İçkale
Semih TOPSAKAL • Yarasını Saklayan Şehirler
Mücahit GÜNDOĞDU • “Kitabın Kimliği”ne Dair Bir Sorgulama
Mehmet ÖZTUNÇ • Proust’un Gözünden Edebiyat ve Sanat