Şubat 2015
 Şubat 2015

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVIII Sayı: 758 Şubat 2015

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

 Şubat 2015
 

İÇİNDEKİLER

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • Şubat Notları
Veysel ÇOLAK • Bir Aşk Ki Kıstırıldı Ama Ölümsüz (Şiir)
Mehmet AYCI • Gölge Vezni (Şiir)
Ahmet İNAM • İstanbul’da Bir Sokak (Şiir)
Şenol KORKUT • İnci/Bakış/Gün/Gece
Maksut KOTO • İmge Yağmurları (Şiir)
Sevinç ÇOKUM • Mardin Sarısı (Öykü)
Handan Acar YILDIZ • İğne Deliğinden Geçtim (Öykü)
Merve KOÇAK KURT • Günlerden Mavi (Öykü)
Ömer AKSAY • Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Erdoğan BOZ • Dil Şaşırtır Bizi 
Hamza ZÜLFİKAR • Türkçe Terimlerde Mıkyas, Metre, Metri, Ölçer, Ölçüm Denkliği 
Hasan AKAY • Retorik Sorular/Noktanın Yeri Nerde? (Şiir
İbrahim YOLALAN • Yürüyüş (Şiir
Muhammed YAKUPİ • İhtilat (Şiir)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • Fısıltılar (Öykü)
Mazlum DİLDAŞ • Kim/lik (Öykü)
Mehmet AYDIN • Tuhaf Bir Âdem Olarak Asaf Hâlet Çelebi’nin Biyografisi Üzerine Bazı Tuhaf Notlar
Dursun Ali TÖKEL • Güvâhî, Akşemsettin, Montaigne, Freud, Dostoyevski ve Nâbî Diyor ki: Çocuğunuzu İşte Böyle Eğitin
İsmail KARAKURT • Günlerin Köpüğü 1001 
Nevzat GÖZAYDIN • Yabancılara Güncel Türkçe Ögretiminde Aksaklıklar
Selçuk KARAKILIÇ • Peyami ve Necip Fazıl 
Dürdane ÇINAR • Didem Madak: Pulbiber Mahallesi’nde Çocuk Ağızlı Bir Kadın 
Nail TAN • Kilit Kürek Altına Almak mı? Kilit Körek Altına Almak mı?

SÖYLEŞİ
Ayşe ALTINTAŞ • Sevinç ÇOKUM ile Söyleşi  

KİTAPLIK
Semih TOPSAKAL •  Ansızın Hayat 
Mehmet ÖZTUNÇ • Ketum Kahraman

GÜNDEM
Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Afet Muhteremoğlu Ilgaz