Ocak 2015
 Ocak 2015

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVIII Sayı: 757 Ocak 2015

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

 Ocak 2015


İÇİNDEKİLER 

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • Sunuş 
Halime TOROS • Çay Saati (Öykü)
Handan Acar YILDIZ • Cama Akan Makyaj (Öykü) 
Bahtiyar ASLAN • Leylak Yangını (Öykü)
Mehmet NARLI • HAY/AT (Şiir)
Ahmet İNAM • Manzumem (Şiir)
İrfan ÇEVİK • Mendil (Şiir)
Hıdır TORAMAN • Tehdit Otu (Şiir)
Uğur KÖKDEN • Er Kitaplığı
İsmail KARAKURT • Günlerin Köpüğü 1001
İbrahim DEMİRCİ • Bir Roman, Birkaç Tuhaflık 
Necip TOSUN • Türkçenin Üç Meşalesi
Ali K. METİN • Şairin Ahlak İmtihanı
M. S. KAÇALİN • Liv ‘aş, yemek’ Üzerine
Hamza ZÜLFİKAR • Türkçenin Kâr ve Zarar Haneleri I 
Necati MERT • Sütlaç (Öykü)
Âdem TERZİ • Küçüğüm (Öykü) 
Bülent ATA • Masal Kedisi (Şiir)
Davut GÜNER • Issız Parklar (Şiir)
Muhammed YAKUPİ • Menfi Netice (Şiir)
Ömer YALÇINOVA • Rüzgârın Bestesi (Şiir)
Hayati DEVELİ • Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü’ne Dair
Turan KARATAŞ • Yüzdeki Leke
Zeynep KORKMAZ • “Selefler ve Halefler Sempozyumu” Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 

SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ • Necati MERT ile Söyleşi

GÜNDEM

Ayşe ALTINTAŞ • Dil ve Edebiyat Gündemi
Selim KARAN • Tiyatro: İstanbul Sahnelerinden
Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Talat Sait Halman