Ekim 2014
Ekim 2014

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVII Sayı: 754 Ekim 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İÇİNDEKİLER

İsmail SERT / Çizgi

Mehmet  AYCI / İkiz Pencere Gazeli (Şiir)

Cevdet KARAL / Cesedi Nereye Gömelim'e Ek (Şiir)

Ahmet İNAM / Yitik Buse (Şiir)

 Hicabi KIRLANGIÇ / Üstüm Başım Toz Toprak (Şiir)

Hasan AKAY / Retorik Sorular - Nerede Görülmüş Bu Kara Yazım? (Şiir)

Bahtiyar ASLAN / Yay da Bizdik Ok da (Öykü)

İbrahim DEMİRCİ / Teşrinler

Mehmet AYDIN / Metni Ne Yapmalıyız?

Ülkü AYVAZ / Behçet Necatigil'in İki Radyo Oyununda "İçerideki" Çatışma

Oktay YİVLİ / Felsefi Şiir Bağlamında Hüseyin Çiftçi

İsmail KARAKURT / Günlerin Köpüğü 1001

Bülent ATASavaş Meydanında Başıboş Atlar (Şiir)

Mehmet KARACA / Elma Kaynağı (Şiir)

Ömer AKSAY / Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)

Dursun Ali TÖKEL / Nedim: "Yapım Güzeldir" Orhan Veli: "Yıkım Güzeldir"

Münire Kevser BAŞ / Türk Şiirinde İki Eylemsiz Dünya Örnedği: Tevfik Fikret'in Ömr-i Muhayyeli ile Dağlarca'nın Fiilsiz Dünyası

Fikri ÖZÇELİKÇİ / "Yüzünde Göz İzi Var, Sana Kim Baktı" (Öykü)

Erdoğan BOZ / Teknolojinin Kör(ük)lediği Bir Alışkanlık "Sözlük Okuma"

Yasin KOÇ / Süheyla İçin Yürek Burkan Umutsuz Aşk Gazeli (Şiir)

Dinçer ATEŞ / Işığa Bulanmış Satırlar (Şiir)

Şevket ÖNDER Hüzün Divanı (Şiir)

Haydar EGESEL / Çınarcık Seyahatnamesi (Şiir)

Mustafa Ruhi ŞİRİN / Küçük Beyaz At (Öykü)

Muammer ÖZTÜRK / Dilin İktisadi

Mehmet YILMAZ / Mehmet Sümer Şiiri İçin Mukaddiem-Bir Flanör Tavır-


SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTÜNÇ / İhsan DENİZ ile Söyleşi


KİTAPLIK

 İrfan ÇEVİK / Nuri Pakdil'in Mektuplar'ı

Aziz MERHAN /  Ferheng-i Nasîrî

Mehmet ÖZTUNÇ / Boolm'un Batı Kanonu


GÜNDEM 

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Nail TAN / Yitirdiklerimiz: Âşık Şeref TAŞLIOVA-Bekir Sıtkı ERDOĞAN