Temmuz 2014

temmuz

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVII Sayı: 751 Temmuz 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Ali KARAÇALI / Temmuz Ateşi

İsmail SERT / Çizgi

Hicabi KIRLANGIÇ / Ufuklarda Benim (Şiir)

Ömer AKSAY / Sebildeki Suskunluk Casusun Başkasının Değil (Şiir)

Nihat Hayri AZAMAT / Derviş (Şiir)

Bülent ATA / Kimse Aramıyorsa (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN / Ceset (Öykü)

Cemal ŞAKAR / Fısıltı (Öykü)

Ülkü AYVAZ / Esinti (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR / Yükseköğretimde Karşılaşılan Terim Sorunları

Erdoğan BOZ / Dil Bilgisinde Canlandırmacılık Sorunu

Nevzat GÖZAYDIN / Yazarlarımızın Türkçe Sözlük İçin Katkıları

Ahmet İNAM / Şiir: Hayatdöken (Şiir)

Mustafa ÖZÇELİK/ Bıçak Yarası (Şiir)

Berat BIYIKLI / Ötesinde (Şiir)

Yılmaz DAŞCIOĞLU  / Erdem Bayazıt'ın Şiirlerinde Ses-İçerik İlişkisi

Ali SALİ / "Çok Ayakta Duruyor Az Oturuyor" ya da Ev Neyi İma Eder?

Mustafa Ruhi ŞİRİN / Çocuk Edebiyatı Ödevimin İlk Notları -Günlük-

Suavi Keman YAZGIÇ / Uçurtma (Şiir)

Mustafa Ökkeş EVREN / Varlık/Yokluk İçinde (Şiir)

Önder KURT / Şiirden Kalan (Şiir)

Semih TOPSAKAL / Mektup (Öykü)


ÖZEL BÖLÜM: ÖYKÜDEKİ ŞİİR ŞİİRDEKİ ÖYKÜ

Mehmet NARLI / Şiirde Öykü / Öyküde Şiir

Necip TOSUN / Mesnevilerden Ara Türlere: Şiir Öykü İlişkisi 

Yılmaz DAÇCIOĞLU / Hikâyeden Öyküye Şiirle Yürümek

Mehmet Can DOĞAN / Hikâyenin Ağırlaştırılmış Zamanı: Şiir

Dursun Ali TÖKEL / Şiir Katar Hikâye Katlanır: Divan Şiirinde Şiir-Öykü

Şaban SAĞLIK / Sözü Azaltmak: Şiire Yaklaşmak Sözü Çoğaltmak: Öyküye Yaklaşmak

Ali K. METİN  / Hikâye Şiire Dâhil

Özlem FEDAİ / Şiirin Öyküsü... Öykünün Şiiri

Mehmet AYCI / "Yeşil Yaprak Arasında Karatavuğun Kızıl Burnu"

Ertan ÖRGEN / Öykü: Şiiri Alınmamış Söz

Emel AYDIN ÖZER / Orhan Veli'de Öykü, Sait Faik'te Şiir 


SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ / Cemal ŞAKAR ile Söyleşi


KİTAPLIK

İsmail KARAKURT / Cahit Zarifoğlu Kitabı Güneşe Yol Yapan Çocuk

Semih TOPSAKAL / Ağır Boşluk

Beyhan KANTER / Suskunluğa Yazılan Şiirler: Buğulu Cam

Nail TAN / İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay'ın Biyografisi

 

GÜNDEM

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat