Haziran 2014

haziran

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVI Sayı: 750 Haziran 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Ali KARAÇALI / Bayraklar Yarıya

İsmail SERT / (Çizgi)

Ömer AKSAY / Ocakta Panik

Mehmet AYCI / Bayraklar Yarıya Gazeli (Şiir)

Cevdet KARAL / Bilemedim, Bir Demir Tüccarının Kızı, Gömlek (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ / Beklenmedik Bir Haberdir (Şiir)

Mehmet NARLI /  Kanama (Şiir)

İrfan ÇEVİK / Pervane (Şiir)

Bahtiyar ASLAN / Fotoğrafta Görünmeyen Melek (Öykü)

Turan KARATAŞ / Masumiyet Müzesi'ni Gerçeklik / Sahicilik, İnandırıcılık Bağlamında Okumak

Dursun Ali TÖKEL / Şeyh Galip Der ki: Zevki Kederde Sıkıntıyı da Rahatta Bil

Ahmet Barış EKİZ / "Belirlenebilir Bir Müphemiyet": Berat AÇIL'ın Alegorisi

Mustafa MUHARREM / Açık Şiir (Şiir)

Hasan AKAY / Retorik Sorular Kim Söylüyor Bunları? (Şiir)

Hızır İrfan ÖNDER / Üçlemeler-3 (Şiir)

Bülent ATA / Kaşık (Öykü)

Recep SEYHAN/ Benim Oyuncaklarım (Öykü)

Sadettin ÖZÇELİK/ Salur Kazan'ın Atı Kara Göz(lü) müydü?

Osman Fikri SERTKAYA / Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine

Nail TAN / "Su Küçüğün, Söz Büyüğün" Atasözüyle İlgili Doğrular, Yanlışlar

Mustafa BALCI- Şaban BIYIKLI / Bir Şiir, Bir Mekân, Bir Devir

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU / Aramak (Öykü)


SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ / Enver ERCAN ile Söyleşi 

İsmail SERT / Yurdal TOKCAN ile SÖYLEŞİ


KİTAPLIK

Ali SALİ / "Cemiyet Demek İnzibat Demektir" ya da "En büyük Tehlike Lisan" mıdır?

Nevzat GÖZAYDIN /  Karaman İli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri 

Mehmet ÖZTUNÇ / Sanata Dair


GÜNDEM

Kerem AYDINER / Tiyatro: Hayvan Çiftliği, Kösem Sultan, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç