Mayıs 2014

sonsayı

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVI Sayı: 749 Mayıs 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Ali KARAÇALI / Mayıs Çağrısı

İsmail SERT / (Çizgi)

Ebubekir EROĞLU / Yamaçta (Şiir)

Cevdet KARAL / Paramparça (Şiir)

Mehmet AYCI / Ot Gazeli D ile (Şiir)

Ahmet İNAM / Yirmi Nisan (Şiir)

Hasan AKAY /  Retorik Sorular -2- (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN / Derin Bekleyiş (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR / Anlamlandırma, Tanımlama

İbrahim DEMİRCİ /Anadolu Notları'nın Başına Gelenler ve Dil Dikkatleri

Secaattin TURAL / "Dil"in "Söylem" İnşası: Türk Edebiyatına Yapısalcı Bir Bakış

Dursun Ali TÖKEL / "Fuzuli Diyor ki: Bin Diken Bir Gül İçin Sulanır"

Mehmet Can DOĞAN / Toplumcu Yaprak Sürecinde Lirik Orhan Veli

Yavuz DEMİR /  Bir Hikâyeci Masalı: Ahmed Midhat Efendi

Suavi Kemal YAZGIÇ/ O Zamanlar Balkanlar (Şiir)

İbrahim YOLALAN  / Prova (Şiir)

Cengizhan ORAKÇI / İsmim Boşlukta (Şiir)

Nicat SOPİ / Ana Til (Şiir)

Âdem TERZİ / Değişim (Öykü)

İsmail KARAKURT /Günlerin Köpüğü 1001

 

ÖZEL BÖLÜM: ŞİİR NÖBETİNDE 40 YIL: EBUBEKİR EROĞLU

Celil GÜNGÖR / Ebubekir EROĞLU

Yılmaz DAŞCIOĞLU / Gelenek ve Modernizm Arasında Ebubekir Eroğlu Şiiri ve Düşüncesi Üzerine Dikkatler

Durmuş GÜNAY / Ebubekir Eroğlu'nun Düşünce Dünyası

Nabi AVCI /"Kuşluk Saatleri"

Servet TİKEN / Ebubekir Eroğlu'nun Şiirlerinde Şehir Algısı

Mehmet TÖRENEK / Sezai Karakoç'un Şiiri Üzerine

Mehmet AYCI / "Bu Ağaçlardan Kaç Asa Çıkar"

Ahmet Sait AKÇAY / Şairin Dili Şiirin Şarkısı

Ali CELEP /'Kayıp El Yazması Hayatımdır Benim'


SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ / A.Ali URAL ile Kitapları Üzerine


KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ / Kudüs: Şiirin Kadim Kenti

Ömer DOĞRU / Klas Duruş'un Veçheleri (2)

Selçuk KARAKILIÇ / Rasim Özdenören'in Açık Mektupları

İsmail KARAKURT /Yetmiş Altı Kalemden Yazma Hikayeleri

Semih TOPSAKAL /Yazma Hikayeleri


GÜNDEM

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Kerem AYDINER /  Tiyatro: Macbeth, Karmakarışık, Vanya Dayı

Yusuf DİNÇ / Tiyatro: Kontrabas, Lütfen Kızımla Evlenir misiniz ?, Kes ve Kaç

Nail TAN / Yitirdiklerimiz: Alpay KABACALI