Nisan 2014

nisan2014

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVI Sayı: 748 Nisan 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Ali KARAÇALI / Bahara Övgü

İsmail SERT / (Çizgi)

Mehmet AYCI / Mendilci Çocuklar Gazeli (Şiir)

Yılmaz DAŞCIOĞLU / Zırh (Şiir)

Ahmet İNAM / Vifak (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ / Mum (Şiir)

Ali SALİ / Kabus (Şiir)

Bahtiyar ASLAN İlmek (Öykü)

Yavuz DEMİR / Ağır Ol Roman Desinler

Mehmet AYDIN / Galîz Bir Kahramanın Sıfatı Olabilir mi ?

Dursun Ali TÖKEL / Latîfi Der ki: "Kitap Yüz Yapraklı Bir Güldür"

İsmail KARAKURT / Az Misafir (Şiir)

Mustafa ÖZÇELİK / Deprem Saati (Şiir)

İrfan ÇEVİK / Cambaz (Şiir)

Mustafa ATİKER / Parti (Şiir)

Berat BIYIKLI / Kabilenin Şarkısı (Şiir)

Fatma BİNGÖL / Ve Tin Yolda Buldu Dilini (Öykü)

Mustafa Ruhi ŞİRİN Türkçenin Hüzünlü Balkan Şehirlerinde (Günce)

Mehmet ÖZTUNÇ / Yazarların Ölümü

Tuncer GÜLENSOY / Neresi "Dertleşme"?

Nevin BALTA / Deniz Mavisi Bazen Siyaha Çalar (Öykü)

Sadettin ÖZÇELİK / Tepegöz Ala Ela Gözlü müydü ?

Nail TAN / Diline / Ağzına Yuva Yapmak Deyimi Üzerine 

SÖYLEŞİ

Semih TOPSAKAL / İskender PALA ile Romanları Üzerine

 

KİTAPLIK

H.Emre PEKYÜREK / Lügat-i Halîmî

Semih TOPSAKAL /  Maveraünnehir Defterleri

Erhan AYDIN /  Tanrı Dağı Yazıtları


GÜNDEM

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Kerem AYDINER / Tiyatro: Sarı Naciye, En Son O Gitti

Yusuf DİNÇ / Tiyatro: Çehov Makinesi, Çirkin

Nail TAN /Yitirdiklerimiz: Hasan Vasfi UÇKAN

Mehmet ÖLMEZ / Yitirdiklerimiz: Masahiro SHÔGAİTO