Mart 2014

mart kapak

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVI Sayı: 747 Mart 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Ali KARAÇALI / Koşu

İsmail SERT / (Çizgi)

Hasan AKAY / Retorik Sorular (Şiir)

Cevdet KARAL / Sonsuzluk Aralığında (Şiir)

Hıdır TOROMAN / Kaçak Kazı (Şiir)

Mustafa Ökkeş EVREN / Haikular (Şiir)

Halime TOROS / Son Bakışta Aşk (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR / Kullanım Dışında Kalmış Türkçe Fiiller

Mustafa CANSIZ / Nergis-i Şehla (Şiir)

Mustafa CANSIZ Helva Sohbeti (Deneme)

Ali SALİ / Şiir Şölenleri 

Cengizhan ORAKÇI / Fotoğrafçılığa Giriş (Şiir)

İbrahim YOLALAN / Akşamın Kapıları (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ / Bursa Güzellemesi (Şiir)

Yavuz ÇAYDAMLI / Peşrev (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU / Çanakkale (Öykü)

Mehmet KAHRAMAN / Türk Edebiyatında Bütünü Görmek

Sadettin ÖZÇELİK / Kan Turalı'nın kolça kopuzu Nasıl alça/elçe kopuz Oldu?

Tuncer GÜLENSOY / Türk Dil Kurumu - "Yazım Kılavuzu" ve "Türk Dili Dergisi"

İbrahim DEMİRCİ / Dertleşme

Nail TAN / Sözlüklere Girmemiş Bir Deyim Çeşitlemesi: Etten Önce Tencereye Girmek

Murat SOYAK / Yağmur (Öykü)


SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ / İbrahim YILDIRIM ile Romanların Üzerine


ÖZEL BÖLÜM: MEKÂN / HAFIZA/ EDEBİYAT

Mehmet NARLI / "Zaman Kaybolmaz" Mekânlaşarak Yaşamak

Mehmet AYCI / Taşınır Bellek ve Silinmesi İmkÜçlü Sarmal: Zaman-Mekân-Söz

Bâki ASİLTÜRK / Üçlü Sarmal: Zaman-Mekân-Söz

Ali K. METİN / Mekân ve Zaman Odağında Hafıza

Beyhan KANTER / Abdülhak Hamit Tarhan'ın Şiirlerinde Duyusal Bir Mekân: Paris

Ertan ÖRGEN / Öykünün Sokağı

Serhat DEMİREL / "Hatıralar Mahallesi"nde Bir Şair: Ziya Osman Saba

İsmail KARAKURT / Günlerin Köpüğü 1001

 

KİTAPLIK

Ömer DOĞRU / Klas Duruş'un Veçheleri

Betül ÖZBAY / Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur'dan Aç "Bars" Öyküsü

Naci AKINCI / "Nereden nereye geldik?"

GÜNDEM

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Yusuf DİNÇ / Tiyatro: İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Sessizlik

Kerem AYDINER / Tiyatro: Bizim Yunus, Ramiz ile Jülide, Teneke, Karmakarışık