Şubat 214, Sayı: 746

 

subat2014

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVI Sayı: 746 Şubat 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

 

İçindekiler

Ali KARAÇALI Soru

İsmail SERT (Çizgi)

Rasmim ÖZDENÖREN Çorak Buluşma (Öykü)

İbrahim DEMİRCİ Yerdeki Kâğıt

Ali K. METİN Şairin Sorumluluğu

Yılmaz DAŞÇIOĞLU Çöl Saatleri (Şiir)

Cevdet KARAL Siste Klostrofobi (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ Sabır - Sen Gözlerinden Kalbini (Şiir)

Ahmet İNAM Vaha (Şiir)

Mehmet AYCI Kuş Burnu (Şiir)

Mehmet Can DOĞAN Cumhuriyet Dönemi Şiiri'nin Üç Ahmet'i: "Ağaç" ile "Ağrı"nın "Eşik"i

Erdoğan BOZ Değişen Sözlük Kültürümüz

Mustafa Ökkeş EVREN Kıssa Öyküler

Secaattin TURAL Türk Edebiyatında Romantizmin Uzun Serüveni

İsmail SERT (Çizgi)

A. Cüneyt ISSI Edebiyat ve Delilik -Edebiyatta Dil ve Düşüncenin Bir İmkânı Olarak Delilik-

Suavi Kemal YAZGIÇ Gam (Şiir)

Berat BIYIKLI Histeri (Şiir)

Önder KURT Fey-i Zeval ((Şiir)

Adem TERZİ Gitmem Gerek (Öykü)

Semih TOPSAKAL Tatlı Su (Öykü)

Nevzat GÖZAYDIN Okumayı Sevdirmenin Kolay Bir Yolu: Türkülerimiz

Selçuk KARAKILIÇ Edebiyatımızın Sığınak Şehri "Hayalleri Nurlara Gark Eden "Paris"

SÖYLEŞİ

Emine Neşe DEMİRDELER Mehmet NARLI ile Edebiyat ve Delilik Üzerine

KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ Yazarın Yazıya İnancı

GÜNDEM

Ayşe ALTINTAŞ Dil ve Edebiyat

Yusuf DİNÇ Tiyatro: Kalpak, Hamlet, Moskova Rüyası, Üç Kızkardeş

Nail TAN Yitirdiklerimiz: İslam Beytullah ERDİ, Fatma Güzide TARANOĞLU, Adnan AZAR