Ocak 2014, Sayı : 745

 

ocak2014

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CVI Sayı: 745 Ocak 2014

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

 

İçindekiler

Ali KARAÇALI Türk Dili’nden

İsmail SERT (Çizgi)

Cevdet KARAL Belki Ben Çağırdım (Şiir)

Ahmet İNAM Tef (Şiir)

İrfan ÇEVİK Su İçimi (Şiir)

Ali SALİ Dönüp Baksam (Şiir)

Halime TOROS Say Taşı Öyküleri (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR Fark Edilmeyen Türkçedeki Oldubittiler

Durali YILMAZ Doğa Karşısında Şair ve Dıranas Şiiri

İsmail KARAKURT İflahsız (Şiir)

Mehmet AYCI Vinç (Şiir)

İbrahim YOLALAN Kavi (Şiir)

Bilal CAN Uzakla Yakından Alakalıyız (Şiir)

Nurettin DURMAN "Üsküdar (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ Mesafe (Şiir)

Yılmaz YILMAZ Mücteba’nın Gördüğü (Öykü)

Ömer ZÜLFE "Az Tamah Çok Ziyan Getirir"mi?

Şerife DURNA Örümcek Ağı (Öykü)

Milan ADAMOVIC Türkçe “Gil”in Kökeni ve İşlevi Üzerine (Çev. Aziz MERHAN)

Abdülkadir HAYBER İki Kedi Bir Köpek Bir Sarışın (Öykü)

SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ Haydar ERGÜLEN ile

KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ Orwell Niçin Yazıyor?

Betül ÖZBAY Corpus Fontium Manichaeorum Uygur Manichaean Texts Texts Translations Commentary Volume IILiturgical Texts

GÜNDEM

Kerem AYDINER Tiyatro: Para, Nalınlar, Mevlâna - Aşk ve Barış Çığlığı, Nereye?, Nehir

Nail TAN Yitirdiklerimiz: Haşmet ZEYBEK - Cem DİLÇİN