Kasım 2013

eylul2013

 

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CV Sayı: 743 Kasım 2013

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

 

İsmail SERT (Çizgi)

Mehmet NARLI Tellal (Şiir)

Ali SALİ Adını Kimselere Söyleyemem (Şiir)

Mehmet AYCI Çiçek Çıkarır Gibi / Güney / Kesik (Şiir)

Bahtiyar ASLAN Mirza’nın Deresi (Öykü)

İsmail SERT Üç Gün (Öykü)

İrfan ÇEVİK Tepinen İnsan (Deneme)

Mehmet AYCI Gar Saatinin Bildiği

Şaban BIYIKLI Yahya Kemal’in Din ve Metafizik Algısı 2

Mustafa ÖZÇELİK Suskunluk (Şiir)

Kalender YILDIZ Vazo (Şiir)

Tayyib ATMACA Deyişmeler (Şiir)

Berat BIYIKLI Ve Arada Kalan Ne Varsa (Şiir)

Altay TAŞKIN Orta Saha (Şiir)

Recep SEYHAN Kuşatma (Şiir

Erdoğan BOZ Dillerin Kaybolması ve Çevre Dil Bilimi

Fatih ALKAYIŞ Orhun Yazıtları'ndaki Zıtlık İfadeleri

Nail TAN, Deyim Sözlüklerine Girmesi Gereken Bir Çeşitleme: Kulaklarının Üzerine Oturmak

Selçuk KARAKILIÇ Eşinin Gözüyle Hikmet Feridun ES

Murat SOYAK Gül ve Hançer Odağında Mustafa Özçelik Şiiri (İnceleme)

 

SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ Ömer Erdem ile

İsmail SERT (Çizgi)

 

KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ Leylim Ley

Selçuk KARAKILIÇ Tuna'dan Batı'ya

 

GÜNDEM

Nail TAN Yitirdiklerimiz: Fatma Müjgân CUNBUR -Turgut ÖZAKMAN