Ekim 2013

ekim2013

 

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CV Sayı: 742 Ekim 2013

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

 

İsmail SERT(Çizgi)        

Hıdır TORAMAN • Flamenko (Şiir)

Mehmet AYCI • "Entarisi Mor İmiş" (Şiir)

İsmail KARAKURT • "Eylül Gelmiş Yusuf" (Şiir)

Mehmet AYCI • Güzeller Güleç Olur (Deneme)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Yağmur Yağıyordu (Öykü)

İsmail KARAKURT • Nar Günlükleri

Hamza ZÜLFİKAR • Yazım Kılavuzlarında Kelimeleri Bitişik veya Ayrı Yazma Sorunu

İsmail SERT(Çizgi)

Ayla ABAK • Tencere (Öykü)

Necati ALBAYRAK • Alevden Yontu (Şiir)

Furûg-i FERRUHZÂD  • Esir (Şiir)

Uğur MANTU • Ayrılık Vezni (Şiir)

Çağrı GÜREL • Geri Dönüşüm Kutusu (Şiir)

İbrahim DEMİRCİ • Şemseddin Sami ve Çocuk Edebiyatımız

Mustafa ÖZÇELİK Ziya Osman'ın Güvercinleri

Yordan YOVKOV • Senebirli Kardeşler (Öykü)

Osman Fikri SERTKAYALakırdı Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Nikolay K. DMİTRİYEV • Lakırdı Kelimesinin kökeni

Erhan AYDIN • Okunuşunun 120. Yılında Eski Türk Yazıtları ve Türk Runik Bibliyografyasında Son Durum

 

SÖYLEŞİ

Mehmet ÖZTUNÇ • Cemil KAVUKÇU ile

 

KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ • Dile Gelse Kelimeler Kelimelerin Sesini Duymak

Erhan AYDIN • Eski Türk Damgaları

 

GÜNDEM

O. Bath-Undrah • Moğolistan Bilim Araştırtma Akademisi Arkeoloji Bölümü Araştırmacısı Dr. Ts. BOLORBAATAR ile söyleşi

Kerem AYDINER • Tiyatro: Venedik Taciri

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Sedat UMRAN - Ahmet ERHAN