Temmuz 2013

temmuz2013

 

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CV Sayı: 739 Temmuz 2013

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Ali SALİ * Sevgilinin Hâlleri (Şiir)

Mustafa KÖNEÇOĞLU * Dükkân Sizin (Şiir)

İrfan ÇEVİK * Liklik (Şiir)

İsmail SERT * (Çizgi)

Halime TOROS * Garip Hikâyeler Kitabı: Yenişehir İstasyonu (Öykü)

Âdem TERZİ * Böcek (Öykü)

Necati SUNGUR * Komşum Meşe (Öykü)

Ali GÖÇER * Taş Yazıları / Yazıya Güzelleme

Ali K. METİN * Şiiri Doğru Konumlamak

Mehmet ÖZTUNÇ * Öykümüzün Kırk Kapısını Çalmak

İsmail SERT * (Çizgi)

Necati ALBAYRAK * Eksildikçe (Şiir)

Murat SOYAK * Uyanış (Şiir)

Kalender YILDIZ * Gitmek (Şiir)

Durmuş ONGUN *  Kör Simyacı (Şiir)

Cengizhan ORAKÇI * Başa Dönmek (Şiir)

İbrahim DEMİRCİ * Selim İleri'nin Mel'un Roımanında Dil ve İmla Sorunları

Abdülkadir HAYBER * Dağların Ardı (Öykü)

Semih TOPSAKAL * Buluşma (Öykü)

Erdoğan BOZ * İletişimde Sen Dili Yerine Ben Dili

İsmail SERT * (Çizgi)

İdris Nebi UYSAL * Gel- Fiilinin Eski Anadolu Türkçesinde Tezlik Yapma İşlevi

Eyüp AKMAN * Nehcü'l Ferâdîs'in Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası

 

SÖYLEŞİ

Ali KARAÇALI * Necip TOSUN ile

 

KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ * Sanat: İnsanla ya da İnsansız

Selçuk KARAKILIÇ * Hüseyin Kaya'nın Derin Hüznünün Acı Meyvası: Melâl Bahçesi


GÜNDEM

Mustafa S. KAÇALİN * Yitirdiklerimiz / Mehmet Ali TANYERİ

Nail TAN * Yitirdiklerimiz / Güzin DİNO - Nustafa Şerif ONARAN - Hüseyin ÇIRAKMAN