Ocak 2013

ocak2013

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CIV Sayı: 733 Ocak 2013

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

İçindekiler

Ali KARAÇALISunuş

Mehmet AYCI • Kaş (Şiir)

Ali SALİ • “re” mektupları (Şiir) 

Berat BIYIKLIArştan Yukarı Ancak Aşk Burcudur Kalesi (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN Hiç Olarak Kalmak (Hikâye)

Şerife DURNA • İpek Böceği (Hikâye)

Mustafa Ruhi ŞİRİNCahit Zarifoğlu İçin Yetişkinlerin Çocuk Yazarı Olmanın Anlamı

İsmail KARAKURTÇocukluğumun Kitapları

Nevzat ÖZKAN Gönül Adamı (Deneme)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKARKavramları Karşılamada Üçüncü Teklik İyelik Eki

Mehmet YILDIRIM Kalp Makarası (Şiir)

Mehmet RAYMANSomun Ekmeği (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLUGulyabani ile Cadı Kadın (Hikâye)

Mustafa CANSIZ Kabak (Deneme)

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDINHaberler Sadece Dinlenmez, Okunur da....

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Atatürk’e Yanlış Söyletilen Bir Zarf: Tabben

Seher Keçe TÜRKERRefakatçi (Hikâye)

Nail TAN Atasözü Deyim Ayrımında Daha Sağlam Adımlara Doğru: Türkiye Türkçesinde Yeni bir Atasözü ve Deyimler Sözlüğü

Jens Peter LAUT-Mehmet ÖLMEZDoğumunun 75. Yılında Klaus Röhrborn

KİTAPLIK

Âdem TERZİBir Ankara Romanı: Sinek Isırıklarının Müellifi 

GÜNDEM

Kerem AYDINERTek Kişilik Şehir – Sırça Kümes

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Şair, Hikâyeci ve Romancı Burhan GÜNEL