Temmuz 2012

temmuz2012

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CIII Sayı: 727 Temmuz 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

 

İçindekiler 

İsmail Karakurt / Aynı Uyku  (Şiir)

Yusuf Nili / İlk Cürnle (Şiir)

Mehmet Narlı  / Ad (Şiir)

İsmail Sert / Toprak Ayna (Hikâye)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar / Yazarın Dilini Anlayamamak

Ahmet Poyrazoğlu / Yeni Bir Kerem ile Aslı Hikâyesl Kolu: Âşık Kerem'in Ercişli Emrah'ın Mezarını Ziyareti

Murat Soyak / Asaf Hâlet Çelebi (Şiir)

Dinçer Eşitgin / Gece Koyusu (Şiir)

Dr. Abdulkadir Hayber / Mehmet Âkif'in Safahat'a Yansıyan Edebiyat Görüşü

Hamdi Ülker / Miras (Hikâye)

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın / Çağdaş Edebiyatımız Almancada-II

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KarabulutYavuz Bülent Bakiler'in "Anadolu Gerçeği" ile Faruk Nafiz'in "Sanat" Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

İrfan Çevik / Koşma (Şiir)

Fahri Ersavaş / Kandilli'de (Şiir) 

İbrahim Eyibilir / Bakkal (Hikâye)

Yrd. Doç.Dr. Aytekin Keskin / Romancının Düşün Dünyasını Yazınsal Ürünlerde Bulgulamak veya Yazın Bilimsel Bir Çözümleme: Oya Baydar Romanları

Mehmet Önder / Havlu (Hikâye)

KİTAPLIK

Mesut Çetintaş / EdebiyatınTanımlama Gücü ya da "Biz Kimiz?"

YİTİRDİKLERİMİZ

Nail Tan / Oyun Yazarı,Çevirmen Güngör Dilmen

GÜNDEM

Ayşe Altıntaş / Türk Dil Kurumunda Geçen Ay