Haziran 2012

haziran2012

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CII Sayı: 726 Haziran 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

 

İçindekiler 

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın / Çağdaş Edebiyatımız Almancada-I

İsmail Karakurt /Şair Mevsimi / Uykulu Bahçe (Şiirler)

Mehmet Aycı / Karanlıkta İlk Oda /Dinginlik Burcu (Şiirler)

Erdoğan Tokmakçıoğlu / Dede ile Torun (Hikâye) 

Dr. Abdülkadir Hayber / Tevfik Fikret’in Şiirlerine Yansıyan Edebiyat Görüşü

Prof. Dr. Hamza Zülfikar / Terim Çalışmalarına Katkılar -amek (-emek) Eki

Âdem Terzi / Yabancı Sözlerin Günümüz Edebiyatındaki Görünümü -I

Mustafa Ruhi Şirin / Bitki Saati/Haritadaki Şehir /Saat ve İnsan / Sönmeyen Fener  (Şiirler)

Celal Oymak  / Sevgi/siz / Siz (Şiirler 

Osman Fikri Sertkaya / Erzurumlu Emrah ile Yunus Emre'nin İsimlerinin Kökeni Nedir? veya Süryani Kökenli Mar "Öğretmen, Üstad" Kelimesi Göktürkçede Geçer mi? 

M. Fatih Alkayış / Türkçede Geçerliliğini Yitiren Üç Söz

H. Rıdvan Çongur / Geçmiş Zaman Üstüne

Yunus Kara / Enel Aşk (Şiir)

Hızır İrfan Önder / Gidersen (Şiir)

Güngör Özmen / Kurtuluş (Şiir)

Yusuf Mesut Kilci  / Önce Vatan (Hikâye)

 

YİTİRDİKLERİMİZ

Nail Tan  / Prof. Dr. Meliha Ülker Anbarcıoğlu, Çukurovalı Âşık Ahmet İmâmîŞair, Yazar Abdurrahim Karakoç

 

HABERLER

Ayşe Altıntaş / Türk Dil Kurumunda Geçen Ay  

Yrd. Doç. Dr. Enfel Doğan / Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni İstanbul’da Gerçekleştirildi