Mayıs 2012

MAYIS20122

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CII Sayı: 725 Mayıs 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI


 

İçindekiler 

Mehmet Aycı / Yonga /Kör Uyku (Şiirler)

Mehmet Rayman / Kurulanma (Şiir)

Serdar Çakıcıoğlu Sekiz Gölün Yarası (Şiirler)

Rasim Demirtaş Dağların Ardı /Cömert / Ve / Akşam Güzellemesi (Şiirler)

Mine Engin Tekay / Güvercin Kanatlar (Hikâye)

Hacer Gülşen / Eleştiride Üslup Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gökşen / Yunaklıklar

Mustafa Ruhi Şirin / Günler İkiz Kardeştir /Günlerin Renkleri (Şiirler)

Maksut Koto / İstememiştim ki (Şiir)

Güngör Özmen / Gitme (Şiir)

Dr. Deniz Melanlıoğlu, İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Görsel Okumanın Yeri

Yrd. Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman / Eğretilemenin Çevirisi

Erdoğan Tokmakçıoğlu, Serçe Hatun (Hikâye)

İdris Nebi Uysal / Çıkagel- Fiili Üzerine 

Nail Tan / Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine

Reyhan Özçiftçi / Yukarıda Allah Var! (Hikâye)

 YAYIN DÜNYASINDAN

Doç. Dr. Aziz Merhan / Ali’nin Kıssa-yı Yusuf Kitabı

HABERLER

Ayşe Altıntaş / Türk Dil Kurumunda Geçen Ay