Mart 2012

Mart 2012 - 723-2

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CII Sayı: 723 Mart 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

İçindekiler 

İsmail Karakurt, Erguvan Köpüğü (Şiir)

Mehmet Aycı, Gökyüzü Daha Yeni (Şiir)

Hikmet Özdemir, Seni Tarife Utanırım (Şiir)

Dinçer Eşitgin, Gemileri Gözleyen Palamar (Şiir)

Prof. Dr. Samim Sakaoğlu, Aktarma ve Çeviri Eserlerin Çok Adlılığı

Nazlı Rânâ Gürel, Suya Ağıt (Şiir)

Bahanur Garan, Kundaktaki Boncuk (Şiir)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yapım Eki Gibi Kullanılan Bulunma Durumu Eki

Mustafa Bülbül, Suskun (Şiir)

Doç. Dr. Selim Çonoğlu, Ahmet Mithat'ın Letaif-i Rivayat Adlı Eserinde Kadın

Seher Keçe Türker,  Harput'tan Haydarpaşa'ya Yıl 1969, Aylardan Haziran, Zil Ayrılık Çaldı

Yrd. Doç. Dr. Veysel Şahin, Necip Fazıl'ın Şiirlerinde "Ben ve Öteki-Yalnızlık" Trajedisi

Nail Tan, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatının Kurucusu Mirza Fatali Ahundzade 200 Yaşında

Oyhan Hasan Bıldırkı, İkizler (Hikâye)

Güngör Özmen, Yağmur (Şiir)

Cem Karaer, Çocukluk Nerde Biter, Yaşlılık Nerdde Başlar?


YİTİRDİKLERİMİZ

Nail Tan,

Anı Yazarı, Çevirmen Gültekin Yazgan 

Sözlükçü, Yayımcı Aydın Sami Güneyçal

Şair, Sözlükçü, Türkçe-Edebiyat Ders Kitapları Yazarı Arif Hikmet Par