Şubat 2012 Sayı: 722

subat2012

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CII Sayı: 722 Şubat 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

İçindekiler 

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Dil Bilgisi Terimleri Karşısında Dilcilerin Tutumu

Mehmet Rayman, Yoksun (Şiir)

Nail Tan, Gözden Kaçmış Bir Deyim: "Ne Tas Düşsün ne Hamam Çınlasın"

Abdülkadir Güler, Cemre Düşecek Sulara (Şiir)

Nazım H. Polat, Çocuk Edebiyatı Deyince...

Mustafa Cansız, Kuyular

Hava Avcı Köseoğlu, Segâh Damlıyor Gökyüzüne (Şiir)

Doç. Dr. Kseniya Aykut, Çağdaş Türk Edebiyatından Sırpçaya Yapılan Çevirilerin Değerlendirilmesi Üzerine

Vahit Türk, Mecâlis'n-Nefâyis'te Şairler Arasındaki Latife ve Nükteler

Hasan Kallimci, Karar (Hikâye)

H. Rıdvan Çongur, "Anlamak" ve "Anlama Özürlü" Olmak

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Macar İlişkilerinde Türklük Bilimi'nin (Türkoloji) Yeri

Gökbey Uluç, Gönül Çiçeği-2 (Hikâye)

Ensar Sargın,  Dün Borç aldım Seni (Şiir)

YAYIN DÜNYASINDAN  

Prof. Dr. Mehmet Ölmez, West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian...

YİTİRDİKLERİMİZ

Nail TAN, Şair Sabahattin Batur, Şair, Araştırmacı, Biyografi Yazarı Ö. Taha Toros

HABERLER 

Ayşe Balcı, Türk Dil Kurumunda Geçen Ay