Ocak 2012 Sayı: 721

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CII Sayı: 721 Ocak 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

İçindekiler

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Türk Dil Kurumunda Geçen On Bir Yıl

İmdat Gümüş, Gitmeler (Şiir)

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Dilimizdeki Sayın Sözü Moğolcadan Alıntı Olabilir mi?

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Soyadlarımızın Başına Gelenler

Hikmet Özdemir, Kar Yağıyor Ekmeklere (Şiir)

Çetin Boğa, Müziğin Sustuğu Acıda! (Şiir)

Şener Mete, Tırnak İşareti Üzerine

Erdoğan Tokmakçıoğlu, Solak (Hikâye)

Hacer Gülşen, Edebiyat Tarihi Açısından Mehmet Fuat Köprülü

Mahmut Bahar, Üstüme Sinmez Dünya (Şiir) 

M. Fatih Alkayış, Adıyaman Üniversitesi Rektör Adaylarının Seçim Sloganlarına Bir Bakış

Dr. Hatice Emel Şirin, Cahit Külebi’nin Yurdunda Bir Akşamüstü

Serdar Çakıcıoğlu, ------ (Şiir)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Dünden Bugüne Türkçe / Türkçesi Olduğu Hâlde Fransızcasını Kullanmaya Devam mı?

G. Gülsüm Bülbül, Göz Boncuğu (Hikâye)

YAYIN DÜNYASINDAN  

Şermin Kalafat, Türk Edebiyatında Post Modern Bir Destan: Ilgana, Özgür Özol... 

HABERLER 

Ayşe Balcı, Türk Dil Kurumunda Geçen Ay

Büşra Sürgit, TUDES 2011 İstanbul’da Gerçekleştirildi