Belleten 2018/2
Belleten logo - Kopya

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050 / e-ISSN: 2651-5113

Yıl: 2018 - Cilt / Volume 66, Sayı/Issue 2

Önceki sayılar - Previous issues 

 


Sahibi
Owner 
Türk Dil Kurumu adına
On behalf of Turkish Language Institution
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 

Yayın Yönetmeni
Editor in Chief
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
 
  Yazı Kurulu 
     Editorial Board
 
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Başkan)
 Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal YÜCEL
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN
Kırıkkale Üniversitesi
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Managing Editor
Uzm. Abdullah DURKUN

Yayın Sorumlusu
Publishing Executive
Uzm. Yrd. Cemil EKER

İngilizce Danışmanı
English Language Consultant
 Uzm. Gülzemin ÖZRENK AYDIN
 
Tasarım
Designed By
Dilek ŞERBETÇİ

Yönetim Merkezi
Managing Office
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Atatürk Bulvarı, 217
TR 06680 Kavaklıdere, Ankara

Telefon/Phone: (0312) 457 52 78
Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88
Genel Ağ sayfası/Web page
E-posta / E-mail:
tday.belleten@gmail.com
 
 
Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1242/I
Baskı / Print Run
Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House

Telefon/Phone: +90 (312) 
Belgegeçer/Fax: +90(312) 
Baskı Yeri ve Tarihi / Place and Date of Issue
Ankara, 2019 
Yayın Türü / Publication Type
6 aylık süreli / Biannually
 

Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" ve SOBIAD tarafından  taranmaktadır.

 

 

 

 


 

 


İÇİNDEKİLER

DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.9

DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.10
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.11
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.12
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.13
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.14
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.15

DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.16

  
 
Bu sayının hakemleri
Referees of this issue

Prof. Dr. Ahmet KARAMAN

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Prof. Dr. İbrahim TAŞ

Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN

Prof. Dr. Oktay Selim KARACA

Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK

Doç. Dr. Özgür AY

Doç. Dr. Özlem AYAZLI

Dr. Öğretim Üyesi Reyila KAŞGARLI

Dr. Öğretim Üyesi Serkan ÇAKMAK