Türk Dili Kasım 2018
         
 18 kasım kpk

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXV Sayı: 803 Kasım 2018

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 18 kasım kpk
   

İÇİNDEKİLER

Havvanur KÖZOĞLUDoğu
Martin HARTMANN İzzet Melih [Devrim] II
Antoine MEILLETKelimenin Müşahhas Vasfı
Mehmet Akif DUMANBir Naciye Masalı
Davut GÜNERBir Rüzgâr Esiyordu ki
Pınar VARDARUzak: Ben Irak
Leylâ ELMASAralık’ta Begonya
KİTAPLIK
Nevzat GÖZAYDINHatay Halk Bilimi
GÜNDEM