Türk Dili Eylül 2018
         
09- EYLUL  2018_kp  

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXV Sayı: 801 Eylül 2018

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

   09- EYLUL  2018_kp
   

İÇİNDEKİLER

Antoine MEILLETDil İlmi ve Antropoloji
Seher AYASKarınca Cumhuriyeti
Osman GÖNÜLKükürtlü Yağmur’a
Meryem GENELKaş Eğrisi
Mert Mevlüt GÖKÇEHatırlama Saati
HABERLER
 KİTAPLIK
GÜNDEM