Türk Dili Temmuz 2018
         
 

 3Dtemmuz 2018  

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXV Sayı: 799 Temmuz 2018

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 3Dtemmuz 2018

 
   

İÇİNDEKİLER

Gazel

Havvanur KÖZOĞLUTozlu Kamış

Mustafa ATİKERÖrneklerle Modern Türk Edebiyatının Felsefe Temelleri -II-

Mustafa SOYUERKalemşor

Meryem GENELBağcığı Çözülen Yankı

M. Kayahan ÖZGÜLKemâlü’ş-Şuarâ Yahut Öter İse İyi Düdük...

Ayşe ÜNÜVARLeylek Ahdi

Hızır İrfan ÖNDERNeredesin

Hayrettin ORHANOĞLUNedensellik İlkesi ve Şiir: Şeref Bilsel Şiirinin Temel İmge Evreni

İbrahim ASLANERMavi

İsmet EMRETürk Dili ve Edebiyatına Dair Görüşleriyle Celal Nuri İleri - I -

Hamza ZÜLFİKARTerimleri Bitişik veya Ayrı Yazmada Kararsızlık

Mehmet BAŞSuyun Öyküsünü Dinliyorum

Mehmet POYRAZBestami Yazgan’ın Yolculuğu ve Memleket Sevgisi

Durmuş BEYAZITHavada Bulut

Nevzat GÖZAYDINManisa Ağızları Üzerine Düşünceler…

Haberler 

TDKTürk Dil Kurumunda Nöbet Değişimi

Erdoğan BOZ12. Asya Sözlükbilimi Konferansı 8-10 Haziran 2018 Tarihinde Tayland’ın Krabi Şehrinde Yapıldı

Kitaplık

Kadir UZUNOsmanlı Türkçesindeki Dil Yanlışlarına Dair En Büyük Sözlük Türk Dil Kurumu Yayınlarından Çıktı

Hasan Hüseyin BAHADIRSon Abdal

Gündem

Nail TANYitirdiklerimiz: İskender Savaşır - Nizameddin Berin Taşan