Türk Dili Nisan 2018
         
 201804nisan  

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXIV Sayı: 796 Nisan  2018

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 201804nisan  
   


İÇİNDEKİLER

Gazel

Mustafa ATİKER • Hayat Işığı

İsmet EMRE • Hataya Dair

Ali AKAR • Türkülerin Türkçesi

Mehmet Zahit EREN • Güneş

Nurettin DURMAN • Göz Ucu

Semra SARAÇ • Yazı ve Yaz

Yunus KARAKOYUN • Yol Ağzı

Mehmet Akif DUMAN • Karışık Turşu

Mustafa UÇURUM • Cahit Sıtkı’nın Öykü Penceresi

Mehmet Doruk KANDEMİR • Sessizliğin Mucidi

İbrahim ÖZEN • Balkan Savaşı’nın Yaralarını İstanbul’da Saran Bir Hemşire: Aziz Haydar Omur

Ceyda GÖKALP • Güzel İnsanlar Ülkesi Hindistan

Maksut KOTO • Dünya Sabahları

Hamza ZÜLFİKAR • Küre, Yuvar ve Otonom Üzerine

Zeynep ALTINTEPE • Rüzgârın Kanattığı

Mehmet YILMAZ • Uzun Kederin Doğu’su

Münire Kevser BAŞ • “Şair-Ben”i Çözümlemenin İmkân(sızlığ)ı Üzerine: Dağlarca Örneği

Hayrettin DURMUŞ • Bozlak Bir Yürek Yangınıdır

Nail TAN • Ölümünün İkinci Yılında Prof. Dr. Kemal Yüce

SÖYLEŞİ

Enver AYKOL •  Feyza Hepçilingirler ile Halide Edip Üzerine

KİTAPLIK 

Tuğrul ALİYEV • Tanpınar’ın Saklı Dünyası

Nevzat GÖZAYDIN • Bursa’nın Dil ve Kültür Hazinesi

GÜNDEM

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Engin Geçtan - Âşık İsmetî - Âşık Gülçınar - Dr. Hasan Celâl Güzel