Türk Dili Mart 2018
         
 mart kapak_3d  

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXIV Sayı: 795 Mart  2018

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 mart kapak_3d  
   


İÇİNDEKİLER

Gazel

Hicabi KIRLANGIÇ  Bir Tavuğun Rüyasından

Mustafa Ruhi ŞİRİN  Rüya Günlüğü II

Hamza ZÜLFİKAR Nısıf, Nim, Yarı, Yarım, Eş, Hemi-, Semi- Üzerine

Ahmet İNAM Yirmi Bir Pâre

Mehmet Akif DUMAN  Vakıa-yı Mürg

Ali AKBAŞ  Türkçedeki Sal/Sel Sorunu

Meryem GENEL Kolibri Dansı

Zeynep Sati YALÇIN İki Elif

Nevzat GÖZAYDIN  Refik Halid Karay ve Minelbab İlelmihrab’ı Üzerine

Tayyib ATMACA  Hüseyni Makamı

Ebru KARADENİZ  Öykümün Öyküsü

İsmail TURAN  Selim İleri’nin Uzak, Hep Uzak Eseri Üzerine

Durmuş BEYAZIT  Antidepresan

Mustafa SOYUER  Roman Tik

Murat GÜNEŞ  Tenkidi Elzem Bir Yayın Yahut Zaruri Bir Tenkit

Ahmet AVCI  Bir Makas Eksikliği

Hayrettin TAYLAN Ehâd Diyor Nâlânlarım

Nail TAN  Emirdağ Ağzında Atasözleri ve Deyimler Üzerine

Muhammed YAKUPİ  Aradığınız Kişiye Şu Anda Ulaşılamıyor...

Nilay ERİK  Seni Sevmiyorum

 KİTAPLIK

Mehmet ÖLMEZ  The Old Uyghur Āgama Fragments

Şadi KOCABAŞ  •  Tunay Özer’in Islak Çıra’sı 

GÜNDEM

Nail TAN  Yitirdiklerimiz: Raife Burçak Okkalı